Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2017
szorstkość
tęsknota
lęk
chłód
pękniecie
rozdarcie
nadzieja
pustka
kruchość
strach
drżenie rąk

a co gdy tchu mi brak, tchu mi braknie
stoję na rozdrożu dróg
tego szarego miasta
z sercem pękniętym na pół
z rozpaczliwą tęsknota
w razie czego.. wiesz, gdzie jestem